CNC obrada se realizuje, odnosno upravlja računarom. Industrijski računar (ili PC računar u hobi verzijama pravljenih mašina) u sklopu sa driver-om (elektronskim sklopom) upravlja kretanjem izvršnih organa mašine alatke.

   

Svaki obradni sistem sačinjavaju predmet obrade (pripremak), mašina alatka sa svojom stabilnom ili portabilnom konstrukcijom i pokretnim delovima u sklopu sa alatima i steznim priborom. 


Posebna celina obradnog sistema jeste njegov upravljački sistem - u slučaju CNC obrade glavnu ulogu zadavanja naredbi kretanja i ostalih potrebnih naredbi za obradu preuzima upravljačka jedinica CNC mašine alatke. 

Veoma važan segment savremenih obuka u polju CNC obrade, jeste veliki broj programa koji pokrivaju oblast simulacije i verifikacije obradnog postupka, ali i kompletnog postupka pripreme CNC mašine za rad. U najznačajnije programe koji kao autor mnogobrojnih obuka i seminara u ovom polju preporučujem  za simulaciju i verifikaciju obradnog postupka spadaju programi firme Sunspire:

-----------------------------------------------------

CNC Milling Simulator (link za preuzimanje simulatora CNC glodalica)


https://sunspire.site/software-products/cnc-milling-simulator/
 - stranica sa opisom programa CNC Milling Simulator

-----------------------------------------------------

CNC Lathe Simulator (link za preuzimanje simulatora CNC strugova)

(https://sunspire.site/software-products/cnc-lathe-simulator/ - stranica sa opisom programa CNC Lathe Simulator

-----------------------------------------------------

Njihovo preuzimanje možete uspešno ostvariti klikom na tekstualni link sa nazivom ovih programa CNC Milling Simulator i CNC Lathe Simulator, a linkove do stranica sa njihovim opisom možete pregledati klikom na link, koji se nalazi ispod linka za preuzimanje pomenutih CNC simulatora.

Aleksandar Jovanović
diplomirani mašinski inženjer 
profesor mašinstva